• Nederlands
  • English

Congres all about data

donderdag 31 januari, 2019

​Uitwisseling van informatie tussen verschillende zorgverleners en tussen zorgverlener en patiënt, de introductie van PGO’s, het aanleveren van data voor kwaliteitsregisters, het gebruik van data voor procesoptimalisatie en onderzoek en het toespitsen van behandelingen op individuele patiënten op basis van klinische gegevens stellen verschillende eisen aan de vastgelegde data. Het moet kunnen tijdreizen, gaat over zorggrenzen heen en heeft daarvoor reisdocumenten nodig als zorgstandaarden en uitwisselingsprotocollen. Het meenemen en het gebruiken van data tijdens de reis van de patiënt betekent vaak ook dat zorgorganisaties en zorgverleners aan de slag moeten. Hun datahuishouding moet op orde worden gemaakt en moet FAIR zijn en de dataproducenten, vaak de zorgverleners, moeten data bewust worden gemaakt.

​“A Patient journey is a data journey” is het thema voor het 4e congres All about Data dat op 31 januari 2019 wordt gehouden in het UMCG. Tijdens het congres wordt met aanprekende key notes van Big data evangelist Jack Esselink, Fernando Mazeris eigenaar van de Dairy Data warehouse, en e-Patient Dave stilgestaan bij de reis die de data met de patiënt maakt.